Ivošević & Partners

Advokati


1

Milan Ivošević

advokat


Milan Ivošević, advokat, završio je Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 1994. godine. Pravosudni ispit položio 1996. godine, i nakon toga upisao se u imenik advokata Advokatske komore Beograda.

Advokat Milan Ivošević je, izmedju ostalog koautor Komentara Zakona o radu, zajedno sa prof. dr Zoranom Ivoševićem, u izdanju Službenog glasnika RS, i to:
- Komentara Zakona o radnim odnosima – 1998. godine;
- Komentara Zakona o radu – 2004. godine;
- Komentara Zakona o radu – 2006. godine;
- Komentara Zakona o radu – 2015. godine

Pored toga, advokat Milan Ivošević, je autor i velikog broja autorskih članaka iz oblasti radno pravne materije i predavač na velikom broju Seminara iz oblasti radnog prava u organizaciji izdavačke kuće "Glosarijum".

1

Maja Marjanovic

advokat


Maja Marjanović, advokat partner, završila je Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2008. godine. Karijeru je započela kao pripravnik u advokatskoj kancelariji Ivošević & Partneri dana 19.08.2008. godine. Upisana u imenik advokata Advokatske komore Srbije i Beograda 2010. godine.

Oblast njenog rada usmerena je na građansko - pravnu materiju, sa stručnom specijalizacijom iz oblasti radnog prava.

Pružanje advokatskih usluga sastoji se iz praćenja i implementacije zakonskih i drugih propisa; zastupanja pred sudovima svih istanci, kao i pred drugim državnim organima; vođenja radnih sporova; pružanja pravnih saveta i svih vrsta konsultantskih usluga, u oblastima radnog prava, korporativnog, privrednog i upravnog prava i drugih oblasti građanske materije; izrada opštih i pojedinačnih pravnih akata; izrada i tumačenje svih vrsta ugovora; obavljanja pripremnih aktivnosti u vezi sa pravnim statusom kompanije.

Tečno govori engleski jezik.

1

PROFESOR DR. ZORAN IVOŠEVIĆ

konsultant


Profesor dr. Zoran Ivošević, rođen je 07. 12.1936. godine u Nišu, završio je Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. Magistrirao je i doktorirao na Pravnom fakultetu u Beogradu.

Bio je sudija Četvrtog opštinskog suda u Beogradu, sudija Okružnog suda u Beogradu, podsekretar za pravosuđe u Republičkom sekretarijatu za pravosuđe i opštu upravu, sudija udruženog rada Srbije i sudija Vrhovnog Kasacionog suda Srbije.

Napisao je tridesetak knjiga i oko hiljadu stručnih radova, a učestvovao je u pisanju više enciklopedijskih dela zbornika i ostalih kolektivnih publikacija. Učestvovao je u izradi mnogih saveznih i republičkih zakona i koautor je Komentara Zakona o radu, u izdanju Službenog glasnika RS, i to:

- Komentara Zakona o radnim odnosima – 1998. godine;
- Komentara Zakona o radu – 2004. godine;
- Komentara Zakona o radu – 2006. godine;
- Komentara Zakona o radu – 2015. godine

1

Tamara Jovanović

pripravnik


Datum i mesto rodjenja: 03.07.1992. godina, Beograd.
Obrazovanje: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.
Diplomirala u februaru 2016. godine.
Tečno govori engleski i služi se ruskim jezikom

1

NATALIJA ŽIVKOVIĆ

pripravnik


Datum i mesto rodjenja: 26.01.1994. godina, Beograd.
Obrazovanje: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.
Diplomirala na jesen 2017. godine.
Student je master studija od jeseni 2017. godine
Tečno govori engleski i služi se ruskim jezikom.